You may also like

Lydia Courteille Automne a Pekin Chairman Mao ring

Automne à Pekin Guangxu ring

Lydia Courteille

POA

Lydia Courteille Automne a Pekin flower earrings

Automne à Pekin Ice Jade Flower earrings

Lydia Courteille

POA

Lydia Courteille Automne à Pekin Koi Carp earrings

Automne à Pekin Koi Carp earrings

Lydia Courteille

POA

Lydia Courteille Automne a Pekin Pea Pod earrings

Automne à Pekin Pea Pod earrings

Lydia Courteille

POA