You may also like

Karina Choudhrie Vitamin Pink ring in rose gold

Vitamin Pink ring by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

£ 3,250

Karina Choudhrie Deep Sea Prism

Deep Sea Prism by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

POA

Karina Choudhrie Vitamin Pink bracelet in rose gold

Vitamin Pink bracelet by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

£ 19,500

Karina Choudhrie Sea Urchin Sautoir

Sea Urchin Sautoir by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

POA