You may also like

Karina Choudhrie Vitamin Pink ring in rose gold

Vitamin Pink ring by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

£ 3,250

Karina Choudhrie Vitamin Pink bracelet in rose gold

Vitamin Pink bracelet by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

£ 19,500

Karina Choudhrie Medusa sautoir

Medusa sautoir by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

POA

Karina Choudhrie Sea Lotus bracelet

Sea Lotus bracelet by Karina Choudhrie

Karina Choudhrie Jewels

POA