You may also like

Nikos Koulis emerald and diamond lariat necklace

Emerald and diamond lariat necklace

Nikos Koulis

€ 63,500

Anita Ko heart and marquis diamond lariat necklace

Heart and marquise diamond lariat necklace

Anita Ko

$ 5,150

Mizuki pearl lariat necklace

Leather and Tahitian pearl lariat with diamonds

Mizuki

$ 25,900