SagradoRawChiastoliteRing

Sagrado raw chiastolite ‘U’ ring of oxidized and corroded silver.

Read more