You may also like

Jade earrings by Fernando Jorge

Jade earrings by Fernando Jorge

Fernando Jorge

£ 39,400

Flower earrings by Saboo Fine Jewels

Flower earrings by Saboo Fine Jewels

Saboo Fine Jewels

£ 104,133

Ruby and emerald earrings by Bina Goenka

Ruby and emerald earrings by Bina Goenka

Bina Goenka

£ 59,400

Earrings by Lorraine Schwartz

Earrings by Lorraine Schwartz

Lorraine Schwartz

£ 45,900