WEBcharmenveloppeOBdos

Louis Vuitton Envelope Charm in white gold (£3,400)